Posty

Zespół Wellensa, czyli pacjent bez bólu zakwalifikowany do pilnej PCI

Obraz
Chciałbym w tym wpisie zderzyć się z kolejnym, ciekawym objawem u pacjentów przedstawiających dolegliwości stenokardialne. Opisywany niżej zespół Wellensa jest w mojej ocenie równie ważny, jak nauka o fali Pardeego.  Pamiętajmy :
Bądźmy czujni i nie sugerujmy się tym, co napisał monitor. Nauczmy się samodzielnej interpretacji zapisów EKG.
Skoro mamy możliwość wykonania 12 odprowadzeniowego zapisu EKG i obserwację pacjenta to nie zakładajmy nigdy, że pacjent bez bólu w klatce nie wymaga konsultacji z Hemodynamiką.

Oto kilka słów o zespole Wellensa. 

Pacjent po epizodzie bólu w klatce piersiowej z towarzyszącym dławieniem w gardle, niepokojem, zlewnymi potami. 
W momencie badania przez zespół ratunkowy bez dolegliwości bólowych ze znaczna poprawą stanu ogólnego. Ból ustąpił niespełna 20 minut temu.
Opis, który wydaję się codziennością w naszej pracy, rutyną, czymś wręcz normalnym. A jednak ...

Występująca sekwencja u pacjentów zgłaszających ból w klatce piersiowej, który nagle ustąpił  to …

Zatorowość płucna, czyli własne doświadczenia z pacjentami

Obraz
Wpis jest zbiorem własnych spostrzeżeń w praktyce ratownika medycznego  - nie ma na celu tworzenia wytycznych postępowania. Jeśli nie masz potrzeby stosować w praktyce tych uwag to najnormalniej w świecie tego nie rób, jednak uważam, że umiejetność różnicowania jest w naszym zawodzie istotna i wskazana.Czytelniku, Czytelniczko - zauważ, że nie będę w tym wpisie używał linijki, pomiarów w milimtrach czy opisywania specjalistycznym żargonem tego co ukryte w zapisach dołączonych w ramach pewnych wskazówek. Bo w mojej pracy czas nagli, a fachowa analizę zostawiam specjalistom, których darzę ogromnym szacunkiem i to dzięki ich wiedzy mogę dzisiaj dzielić się z Wami tym co zdarza mi się w praktyce. 

Zatorowość płucną można potwierdzić wyłącznie dzięki szerokiej diagnostyce obrazowej. Jednak uważna analiza 12 odpr. EKG może podsunąć myśl, że coś się dzieję " po stronie prawego serca", ale rozpoznania zatorowości nigdy nie stwierdzimy mając 12 odprowadzeń EKG,i wykonując dodatk. odpr…

ILCOR 2017, czyli podsumowanie resuscytacji 2017

Obraz
Zanim pojawi się polska wersja , kilka polskich słów podsumowania. 
Podsumowanie wersji anglojęzycznej. Zachęcanie świadków zdarzenia do prowadzenia resuscytacji ograniczając się wyłącznie do uciśnięć klatki piersiowej u poszkodowanych dorosłych (silna rekomendacja, niska jakość dowodów) - Świadkowie powinni wykonywać uciśnięcia klatki piersiowej we wszystkich przypadkach nagłego zatrzymania krążenia (silna rekomendacja, niska jakość dowodów). - Przeszkoleni świadkowie posiadający umiejętności i przejawiający chęć wykonywania oddechów ratowniczych powinni wykonywalć zarówno uciśnięcia, jak i oddechy ratownicze, we wszystkich przypadkach nagłego zatrzymania krążenia u dorosłych (silna rekomendacja, niska jakość dowodów). - W NZK zaleca się stosunek ucieśnięc do oddechów 30:2 (słabe zalecenie, bardzo niska jakość dowodów) - Ratownicy medyczni wykonują resuscytację w schemacie 30:2 lub, dodatkowo wentylując dodatnim ciśnieniem (Positive Pressure Ventillation – PPV) bez przerywania …

Zespół Takotsubo, Kardiomiopatia Która Do Wesela Się Zagoi

Obraz
Wydawać się może, że tytuł będzie początkiem streszczenia tragicznej miłosnej historii lub krótką recenzją kolejnego telewizyjnego tasiemca z cudownym happy and-em, a jednak dotyczyć będzie dosyć często przytaczanej i wciąż nieodkrytej kardiomiopatii.  Badania nad Zespołem Takotsubo skłoniło specjalistów z całego świata do stworzenia grupy badawczej - „Takotsubo International Registry”. Jest to wielonarodowe, wieloośrodkowe, prospektywne i retrospektywne badanie pacjentów z kardiomiopatia Takotsubo. 15 państw, a wśród nich nie zabrakło Polski i 3 współpracujących z TIR-em ośrodków : - Pierwszy Oddział Kardiologii Akademii Medycznej w Gdańsku - Katedra Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny - Katedra Kardiologii i Kardiochirurgii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
Kardiomiopatia Takotsubo (TTC), znana również jako zespół złamanego serca, zespół Św.Walentego lub kardiomiopatia wywołana stresem.Została po raz pierwszy opisana przez Sato i in. z Japonii w 1990 roku. Typowa preze…

Uniwersalny Magnez, co powinieneś o nim wiedzieć ?

Obraz
Wiele burzliwych rozmów w temacie siarczanu magnezu za mną i tyle samo czasu minęło zanim odważyłem się przeanalizować temat jednego z najistotniejszych jonów w naszym organizmie. Tym samym podejmuję próbę wzmocnienia jego pozycji na liście farmaceutyków stosowanych przez ratownika medycznego.

Przeglądając kolejne badania, artykuły przeglądowe i wytyczne mam obraz tego jakże niedocenianego i jednocześnie omijanego przez wielu z nas w terapii leku.
Nic tak nie odzwierciedla tego " magicznego i uniwersalnego środka", jak opis zawarty w fachowej literaturze.
Faktem jest jego niska cena, co prawdopodobnie nie jest mobilizujące do rekomendacji z powodu niewielkich lub żadnych zysków z jego stosowania.

Magnez jest obok potasu drugim najważniejszym kationem wewnątrzkomórkowym. Jest on nieodzownym elementem syntezy i wykorzystania wiązań bogatoenergetycznych (ATP, GTP). Aktywuje enzymy odpowiedzialne za reakcje przeniesienia grupy fosforylowej.
Jest niezbędnym elementem syntezy no…

Ratownik w obliczu pacjentek ciężarnych, czyli farmakologia nie taka straszna

Obraz
W przypadku ciężarnych , leki zostały podzielone na 5 grup w zależności od oddziaływania na organizm matki i dziecka.
Należy pamiętać, że badania wykonywane zostały w większości na zwierzętach, a na ciężarnych nie są w tej chwili tak obszerne, żeby opierać się w ciemno tej kwalifikacji.
Należy w każdym przypadku rozważać farmakoterapię indywidualnie względem stanu pacjentki, jednak nigdy nie odraczać pomocy, bo ratujemy dwa istnienia.
Autorzy badań naukowych zalecają stosowanie najbardziej znane ratownikowi leki, stosowanie monoterapii, unikanie leków długo działających, obserwacja matki i płodu, stosowanie minimalnych dawek.
Zachowajmy świadomość, że ratujemy dwa istnienia.

Kategorie :

A - Badania nie wykazały działania szkodliwego na płód
B - Badania na zwierzętach nie potwierdziły szkodliwości dla płodu, nie potwierdzone u kobiet
C - Badania na zwierzętach wykazały szkodliwość dla płodu, lecz brak badań kontrolnych u ciężarnych. Leki należy stosować w sytuacji jeśli ich podaż przewyż…

Astma oskrzelowa, czyli duszności, które mają wiele twarzy

Obraz
Wpis na podstawie omówienia wieloletnich badań klinicznych i wytycznych GINA, BTS , ECOPD i artykułów przeglądowych. 
Kilka ciekawostek bez wnikliwego omawiania
Istnieje kilka określeń astmy oskrzelowej i stanu astmatycznego, metod leczenia przewlekłego bądź ostrego napadu w zależności od doświadczeń  klinicznych danego kontynentu i poszczególnych Państw. Zarówno wytyczne GINA, BTS czy ECOPD i wiele innych towarzystwa związanych z chorobami układu oddechowego mają różne, wieloletnie doświadczenie kliniczne związane z zaburzeniami oddychania w  astmie oskrzelowej, co w sposób oczywisty pozwala zauważyć nieznaczne różnice w podejściu do rozpoznania, leczenia i zaleceń.

Mimo różnic powstają międzynarodowe, skuteczne i wciąż rozbudowywane wytyczne umożliwiające stosowanie bezpiecznych procedur medycznych.

Astma oskrzelowa jest chronicznym schorzeniem zapalnym dróg oddechowych. Zapalenie powoduje nawracające epizody świszczącego oddechu, duszności, ucisku w klatce piersiowej i kaszlu szcz…